Werktuigbouwkunde & procesinstallaties

De afdeling Werktuigbouwkunde/ Proces zorgt voor de realisatie van efficiënte productieprocessen. We verdiepen ons in de bestaande productieprocessen om wensen te vertalen naar schitterende concepten en deze samen te realiseren. De focus ligt daarbij op de kwaliteit van het product (voedselveiligheid, hygiëne), een logische flow en uiteraard de werkbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Behoefte aan gedegen engineering, goede adviezen of projectmanagement voor een multidisciplinair, werktuigbouwkundig of procestechnisch project?


Efficiënt proces

In de beginfase van een project vindt er een inventarisatie plaats binnen het bestaande productieproces van de wensen en randvoorwaarden van de opdrachtgever. Vanaf dat moment wordt de opdrachtgever op alle vlakken ontzorgd: van conceptontwerp tot detail engineering en van het opstellen van bestekken tot uitvoering en nazorg. Uitgangspunt is dat installaties efficiënt zijn opgesteld, zodat ze optimaal functioneren in bestaande of nieuw te bouwen ruimtes.

Sta je voor een werktuigbouwkundige uitdaging?


Lay-out ontwerpen

De indeling dient logisch te zijn voor zowel medewerkers als proces. Om dit te realiseren bekijken we eerst procesmatig de product-flow en van daaruit worden de lay-out, PFD’s en P&ID’s opgesteld. Door de nauwe samenwerking met onze andere afdelingen kunnen er bijvoorbeeld controleberekeningen worden uitgevoerd. Vervolgens wordt het aanbesteden van offertes en de realisatie begeleid (projectmanagement) en wordt ook de nazorg meegenomen. Hierbij wordt er bijvoorbeeld een technisch constructiedossier opgesteld voor de productieafdeling van onze opdrachtgever.

Voedselveiligheid

In het ontwerp houden we rekening met zowel wettelijke (NVWA) als bovenwettelijke eisen (IFS, BRC). Processen worden steeds kritischer, maar doordat we op de hoogte zijn van de voedselveiligheidstandaarden en weten wat de eisen van de afnemer zijn en kunnen we de product- en procesontwikkeling optimaal invullen.

Nieuwe productielijn Bart's Potato Company

Nieuwe productielijn fritesfabriek

Bart's Potato Company, Vleteren (BE)

Productieproces Hessing

Efficiëntieslag productieproces

Hessing, Helmond (NL)

Opschaling Cosun Food Technology Centre

Innovatieve procestechnologieën worden opgeschaald bij Cosun

Cosun Food Technology Centre, Roosendaal (NL)