Logistiek

Logistiek heeft geen directe toegevoegde waarde op producten van onze opdrachtgevers, dus het is noodzakelijk om de logistieke kosten zo laag mogelijk te houden. Onze afdeling Werktuigbouwkunde/ Proces werkt samen met de afdeling Bouwkunde om de logistiek vanuit de verschillende invalshoeken vorm te geven. Er worden inventarisaties uitgevoerd om concepten/ alternatieven te bedenken voor een zo efficiënt mogelijk verloop van de logistiek. Vervolgens wordt er een logistieke kostenanalyse uitgevoerd om te onderbouwen of investeringen opwegen tegen het effect.

Behoefte aan gedegen engineering, goede adviezen of projectmanagement omtrent uw logistieke systeem?

Productflow

‘Van gras tot glas’ en ‘van korrel tot borrel’ zijn enkele omschrijvingen die kenmerkend zijn voor de logistiek; het is de gehele stroom die onder de loep moet worden genomen om de kosten te drukken. Goederenstroomoptimalisaties vinden plaats om de intensieve stromen zo kort mogelijk te maken. Dit gebeurt aan de hand van product flow diagrammen/ logistieke flowcharts.

Jiffy

Sta je voor een logistieke uitdaging?

Verpakkingsafdeling

Binnen de productflow brengt de verpakkingsafdeling de meeste complexiteit met zich mee vanwege trends in de consumentenmarkt. Optimalisatie vormt de uitdaging. Middels ruimte-relatiediagrammen en knelpuntenanalyse wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verpakkingsafdeling het beste op het logistieke systeem kan worden aangesloten. Dankzij onze ervaring in de volle breedte van de voedingsmiddelenindustrie komen we met technisch innovatieve oplossingen voor het optimaliseren van verpakkingstrajecten.

Masterplan

Uticon helpt opdrachtgevers bij het opzetten van masterplannen. Niet alleen de grotere (multi-site) bedrijven, maar ook de middelgrote, single-site bedrijven. Strategische doelen worden volgens een systematische aanpak vertaald in projecten die aansluiten bij de toekomstvisie van de opdrachtgever, rekening houdend met budget en uitvoerbaarheid. Uticon weet hierbij de juiste vragen te stellen en heeft een nieuwe variant masterplanstudie ontwikkeld. Vernieuwend is dat Uticon focust op de onderlinge samenhang van verschillende projecten en de impact op de (productie-logistieke) lay-out van de fabriek.

Reductie fysieke belasting Zeelandia

Reductie fysieke belasting

Zeelandia, Zierikzee (NL)

Realisatie PET-verpakkingslijn FrieslandCampina

Realisatie PET-verpakkingslijn

FrieslandCampina, Aalter (BE)

Efficiëntieslag productieproces Hessing

Efficiëntieslag productieproces

Hessing, Helmond (NL)